PAMPOROVO

Položaj: opremljen u rustičnom stilu, u samom centru, 500 m od najbliže staze, organizovan prevoz.
Sobe: kupatilo (tuš wc), SAT TV, sef, telefon i min bar.
Hotelska ponuda: restoran, 2 lobi bara, unutrašnji bazen, fi nska sauna, tursko kupatilo, stolovi za stoni tenis, kuglana i frizerski salon, parking i skijašnicu.

PROGRAM PUTOVANJA: 1.dan Dolazak u hotel. Smeštaj i usluga prema uplaćenoj rezervaciji (ulazak u sobe je posle 14:00h). 2.-7.dan Boravak u hotelu na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. 8.dan Doručak za goste koji imaju uplaćenu uslugu noćenje sa doručkom ili polupansion (napuštanje hotelskih soba do 11:00h).

CENOVNIK

PAMPOROVO CENOVNIK

Legenda: NA-najam, ND-noćenje sa doručkom, PP-polupansion (doručak/večera), PA-pun pansion(doručak, ručak, večera) PP+-u toku doručka i večere sluţi se piće, ALL –all inclusive, 1/2 ECONOMY- manja soba od standardne, 1/2 STANDARD-dvokrevetna soba, junior (executive) suite, por.(porodiĉna), executive, lux, delux -veća soba od standardne, studio-soba sa kuhinjskom nišom, app-apartman. U svim hotelima (doručak: samoposluţivanja-izbor više jela); (večera:meni – klasičan način usluţivanja-izbor više jela). CHD –dete.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

– smeštaj u izabranom hotelu

– navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge

– organizaciju putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

– obavezna doplata za boravišnu i komunalnu taksu i usluge ino partnera 12€ po osobi za ceo period

– zdravstveno putno osiguranje i skijaško osiguranje

USLOVI PLAĆANJA: Sve cene su izraţene u Evrima, plaćanje se vrši u dinarima po prodajnom kursu ProCredit banke na dan plaćanja. Ukoliko aranţman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izraţava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. 1. 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja 2. platnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express) 3. 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja vaţi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji 4. Na rate čekovima građana, 40% uplata rezervacije ostatak na rate do 01.03.2016. 5. potrošački krediti banaka od 3–24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

CENE ZA DECU: Važe samo uz dve punoplatežne osobe NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum roĊenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netaĉno prijavljenih podataka putnika.

HOTELSKI SMEŠTAJ: U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost ţeli da zadrţi duţe sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu POMOĆNI KREVET: U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što moţe značajno uticati na prostor u vašoj sobi.

PUTNA DOKUMENTA: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

NAPOMENA – U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadleţnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadleţnih organa.