HOTEL SANTUR***

Lokacija: Nalazi se u centru,500 m od gradske plaže.
Hotel u svom sastavu ima restoran,bazen,lobi bar,sef ( uz doplatu , besplatan Wi-Fi.
Sobe poseduju:TWC,TV,telefon,klimu ( ukljucena u cenu ),fen,terasu ( sve 1/2 sobe imaju terasu,a 1/3 sobe nemaju )
Usluge:dorucak i vecera – švedski sto.

CENOVNIK ZA 2021

POPUSTI UKLJUČENI U CENU

 

Uslovi plaćanjaREZERVACIJE BEZ RIZIKA za vreme trajanja ograničenja putovanja zbog pandemije Kovida-19Svesni vaše želje da sebi rezervišete letovanje i obezbedite najveće popuste za plaćanje u ratama, omogućili smo zavas posebne pogodnosti sa fleksibilnim načinom plaćanja:
I UPLATA:3.000 rsd kod rezervacije (po smeštajnoj jedinici)
II UPLATA:ako stranka ne koristi popuste za rane rezervacije: najkasnije do 31.marta (odnosno kada realizacija putovanja bude izvesna), razlika u ceni do 30% vrednostiaranžmana; ukoliko stranka propusti da izvrši uplatu smatraće se da je odustala od putovanja (bez refundacije 3000 rsd).ako stranka koristi popuste za rane rezervacije: najkasnije do roka plaćanja za izabrani popust za rane rezervacije, razlika u ceni do 50% vrednostiaranžmana; ukoliko stranka propusti da izvrši uplatu smatraće se da je odustala od putovanja (bez refundacije 3000rsd).
III UPLATA:najkasnije do 21 dan pre puta deponuju se čekovi, administrativne zabrane ili se plaća ostatak duga U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora (usled zatvaranja granica Srbije, Turske i svih tranzitnihzemalja…) uplaćena sredstva za rezervacije po redovnoj ceni (i early booking otkazan do 31.3.) se vraćaju, a uostalim slučajevima prebacuju na novu rezervaciju stranke za 2021. ili 2022. godini u istom smeštajnom objektu.
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjemkursu NBS na dan uplate) :30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA, i to: čekovima građana saupisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom; U slučaju neblagovremenogizmirenja obaveza po administrativnoj zabrani, putnik se obavezuje da sam izmiri dugovanje. Čekovi ilioverena administrativna zabrana se dostavljaju najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmanaPlatnim karticama
UKOLIKO STRANKA NE REGULIŠE OBAVEZU PLAĆANJA NAJKASNIJE 21 DAN PRE POLASKA NA PUTAUTOMATSKI ĆE SE SMATRATI DA JE ODUSTALA OD PUTA I POSTUPIĆE SE PREMA OPŠTIM USLOVIMAPUTOVANJA ORGANIZATORA
.Administrativni troškovi 1750rsd po odrasloj osobi nisu podložni refundaciji, bez obzira na razlog otkaza, osim kada aranžman otkazuje organizator putovanja.
Svaka promena rezervacije (imena putnika, smeštajnog objekta i datumaboravka) tretiraće se kao otkaz aranžmana i naplaćivati u skladu sa ugovor o putovanju i Opštim uslovima putovanja.
Program putovanjaKEPP: 56721. dan – Mesto polaska – odabrano letovalište Individualni prevoz od mesta polaska do destinacije. Dolazak u podnevnim časovima, smeštaj i boravak u odabranomobjektu na bazi odabrane usluge u hotelu.Poslednji dan – Odabrano letovalište – mesto polaskaKorišćenje preostalih usluga. Napuštanje objekta u jutarnjim časovima. Individualni prevoz do mesta polaska.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:boravak u hotelu na bazi 10 noćenja (zavisno od usluge ishrane izabranoghotela, treći krevet je pomoćni), troškove predstavnika na destinaciji (minimum 15 osoba) i troškove organizacijeUCENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:vožnju trajektom,putarine i takse, vanpansionske usluge, fakultativne izlete,međunarodno zdravstveno osiguranje, boravišnu taksu(ukoliko bude uvedena plaćaće se na licu mesta prema tarifi iuslovima koje propišu turski parlament i vlada)Uslovi smeštaja
VAŽNO : BIOMETRIJSKI PASOŠ SRBIJE MORA VAŽITI JOŠ MINIMUM 6 MESECI OD DATUMA ULASKA UREPUBLIKU TURSKU
NAPOMENA: Turska kuhinja je za razliku od naše manje pikantnija, na meniju je uglavnom povrće i voće, testenine,mlečni proizvodi, a manje mesa i mesnih prerađevina. Izbor hrane zavisi od kategorije hotela ! Ishrana je na bazišvedskog stola uz asistenciju pomoćnog kuvara, putnici zbog COVID -19 situacije ne uzimaju sami hranu već im seona servira uz mogućnost ponovnog uzimanja. U slučaju malog broja gostiju hoteli zadržavaju pravo da umestošvedskog stola obroci budu serviraniKategorija hotela je lokalna.
Treći ležaj u hotelima najčešće je pomoćni.

Organizator putovanja ne može da utiče narazmeštaj po sobama, jer to zavisi isključivo od recepcije smeštajnog objekta. Ako kod pojedinih hotela nije naglašennačin posluživanja obroka, smatra se da je u pitanju kontinentalni način. Kod hotela koji imaju mogućnost allinclusive, specifikacija usluga zavisi od hotela i dobija se kod zaključivanja ugovora. All inclusive usluga podrazumevakonzumaciju hrane i pića (po pravilu samo domaća točena pića) samo u odredjenim periodima u toku dana.Kod hotela niže kategorizacije moguća je doplata za klima uredjaj prema tarifi hotela i iznosi uobičajno oko 5 € podanu. U niskoj sezoni i kod hotela veće kategorije moguće je da klima uređaji nisu u upotrebi ili se doplaćuju.Upotreba ležaljki i suncobrana na bazenu hotela se po pravilu ne doplaćuje, dok se na plaži iste doplaćuju 5-10 € podanu i setu (ukoliko drugačije nije navedeno). Kapacitet je ograničen a rasporedela se vrši prema vremenu dolaska.Sefovi u hotelima (naročito niže kategorizacije) se doplaćuju prema tarifi hotela – uobičajno oko 3€ po danu.

Na internet strani i u katalogu po pravilu su prikazane slike pojedinih hotelskih soba. Izgled soba može da odstupa odprikazanih.Upotreba WiFi interneta (ukoliko postoji, moguće doplate) po pravilu je predvidjena na recepciji. U pojedinim sobamaiz tehničkih razloga moguć je loš ili nepostojeći signal. Brzina interneta zavisi od broja jednovremenih korisnika iinfrastrukturnih kapaciteta destinacije i može biti nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.Sve usluge hotela koje nisu navedene kao besplatne se po pravilu doplaćuju na licu mesta po tarifama hotela.Hoteli smešteni u naseljenim mestima po pravilu nemaju obezbedjen parking ili se upotreba parkinga doplaćuje nalicu mesta prema tarifi hotela.Hoteli i risorti smešteni van naseljenih mesta po pravilu imaju mogućnost parkiranja oko hotela ili imaju sopstveniparking koji se ne doplaćuje. Sve posebne zahteve i potrebe za smeštaj od strane klijenata moguće je ostvariti samo uz pisanu potvrdu od stranehotela i ako su naglašeni u ugovoru sa klijentom; u suprotnom su isti nevažeći.Za vreme boravka u hotelima (naročito više kategorije) klijenti su u obavezi da poštuju kod oblačenja hotela (naročitoza vreme obroka). Obavezno poneti sa sobom odeću dugih rukava i nogavica i obuću bez otvora za prste. Organizatorne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja istog.
NAPOMENA: u izabrani hotel se ulazi prvog dana boravka od 15.00 časova, a napušta se poslednjeg dana boravkado 10.00 časova. Na internet strani i u katalogu po pravilu su prikazane slike pojedinih soba i apartmana. Izgledstandardnih smeštajnih jedinica može da odstupa od prikazanih.Vlasnici biometrijskih pasoša mogu putovati bez viza, izuzev ako je pasoše izdao MUP R. SRBIJE, KOORDINACIONAUPRAVA. Imaoci ovakvih pasoša u obavezi su da individualno blagovremeno obezbede šengen vizu. Agencija ne snosiodgovornost u slučaju nedobijanja individualne bugarske šengen vize i u tom slučaju smatra se da putnik odustaje odaranžmana i podleže troškovima otkaza prema čl. 10. Opštih uslova putovanja agencije organizatora. Kompletnadokumentacija potrebna za viziranje pasoša individualnom vizom dobija se u agenciji po uplati celokupnog iznosavrednosti aranžmana.
VAŽNO : VLASNICI PASOŠA DRUGIH DRŽAVA U OBAVEZI SU DA SE SAMI INFORMIŠU O VIZNOMREŽIMU DOTIČNE DRŽAVE PREMA REPUBLICI TURSKOJ I BUGARSKOJ.MALOLETNICI koji putuju bez roditelja moraju da poseduju saglasnost oba roditelja, a oni koji putuju sa jednimroditeljem – saglasnost roditelja koji ne putuje, u pisanoj formi i overenu kod nadležnih organa.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan jesamo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.Minimum za realizaciju ovog programa je 70 putnika. Krajnji rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre polaska.
Organizator putovanje ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu i njegovojrealizaciji.Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje uinostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajućekuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kodorganizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJAARANŽMANA.Pet friendly hoteli dozvoljavaju držanje samo određenih kućnih ljubimcima (samo u smeštajnim jedinicama) podstrogo propisanim uslovima i doplatu propisanu od strane hotela; neophodna je potvrda organizatora uz napomenu naugovoru/vaučeru. Potpisivanjem ugovora o putovanju putnik je prihvatio da se strogo pridržava uslova hotela.Eventualno nepoštovanje istih može dovesti do udaljavanja putnika iz hotela bez novčane refundacije uz obavezunadoknade štete hotelu. Putnik sam snosi odgovornost za ispravnost dokumenata kućnog ljubimca.Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja licenca br.12/2020. Kategorije A 40 od 27.01.2020