Istanbul Nova Godina 2018

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan | 29.12.2017. | MESTO POLASKA – Polazak iz Beograda/Kraljeva u 15.00 h. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti, odmora i osveženja.

2. dan | 30.12.2017. | ISTANBUL – Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima. Panoramsko razledanje grada autobusom – Staro jezgro grada: Ataturk bulevar, Valensov akvadukt, Džamija Mehmed-paše Sokolovića, most Galata, Zlatni rog, moderni kvartovi Bejoglu i Trg Taksim, prolaz kroz Bešiktaš, Dolmabahče palata, prelazak preko Bosfora na azijsku stranu i odlazak na vidikovac Čamlidža sa kog se pruža najlepši pogled na grad. Povratak u evropski deo Istanbula, panorama Aja Sofije i Topkapi palate, prolazak pored Egipatske pijace začina i dolazak do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan | 31.12.2017. | ISTANBUL  – Doručak. Fakultativni obilazak mesta gde se nalazio antički Hipodrom – Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, obilazak Plave džamije (Sultan Ahmetove džamije), obilazak Aja Sofije, Topkapi palate – nekadašnje rezidencije otomanskih sultana. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim satima fakultativni DOČEK NOVE GODINE. Noćenje.

4. dan | 01.01.2018. | ISTANBUL – Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativno dnevno krstarenje po Bosforu sa posetom Devojačkoj kuli između dva kontinenta u patnji lokalnog vodiča (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule – sedam kula, Devojačka kula). Nakon krstarenja, odlazak u kvart Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme za šetnju i uživanje. U večernjim časovima mogućnostfakultativnog odlaska na reprizu dočeka na Tursko veče sa bogatim muzičkim i scenskim programom (folklor i trbušni ples). Noćenje.

5. dan | 02.01.2018. | – ISTANBUL – Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog obilaska čuvene Dolmabahče palate – poslednje rezidencije otomanskih sultana. Slobodno vreme za štetnju, uživanje i šoping. Polazak za Srbiju u podnevnim satima. Noćna vožnja sa kraćim odmorima.

6. dan | 03.01.2018. | – Očekivan dolazak u Srbiju na mesto polaska u prepodnevnim časovima (u zavisnosti od uslova na putu). (Kraj usluga)

Termin putovanja Cena aranžmana
za uplate u celosti do…
Cena po osobi za polazak iz …
 Beograda Kolara,Batočine *Kraljeva,Kruševca,Niša
29.12.2017-03.01.2018. 30.11.2017.
99 € 99 € 99 €
polaska ili na odloženo 119 € 119 € 119 €

ARANŽMAN SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU UNI CREDIT BANKE  NA DAN UPLATE.

Broj soba za uplate u celosti – OGRANIČEN!

***NAPOMENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA, KRUŠEVCA – Ukoliko se iz ovih gradova prijavi manji broj putnika, polazak se može realizovati u vidu transfera kombijem ili mini busom do Pojata ili drugog najbližeg mesta za ulazak u autobus

MOGUĆNOST POLAZAKA IZ DRUGIH MESTA:

 • Doplata za polazak iz Novog Sada 15 € po osobi na cenu iz Beograda (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika)
 • Doplata za polazak iz Kragujevca 5 € po osobi na cenu iz Batočine (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika),
 • Doplata za polazak iz Čačka 20 € po osobi na cenu iz Kraljeva (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika),

Postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima duž autoputa Beograd-Niš

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 •  40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana do datuma navedenog u cenovniku za rane uplateili najkasnije 10 danapre početka putovanja (za redovne uplate do polaska)
 • 40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana u jednakim mesečnim ratama odloženo bez uvećanja čekovima građana ili administrativnom zabranom  zaključno sa 15.04.2018. po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan deponovanja čekova (10 dana pre početka putovanja)  ili na dan dospeća rate

Stranke se prilikom rezervacije odlučuju za način plaćanja i takav
izabrani način plaćanja se kasnije ne može menjati.

POPUSTI I DOPLATE:

 • DOPLATA za 1/1 sobu 60% od cene aranžmana.
 • DOPLATA za DODATNO SEDIŠTE u autobusu iznosi 50 €.
 • NEMA umanjenja za SOPSTVENI PREVOZ.
 • ODRASLA OSOBA na POMOĆNOM KREVETU plaća punu cenu aranžmana.
 • POPUSTI ZA DECU: – dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelu).*Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplatežne osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se odraslim osobama.

LOKACIJA I OPIS HOTELA: 
Smeštaj u nekom od navedenih hotela ili sličnom iste kategorije u Istanbulu: Htl SAHINLER 3* LALELI, Htl KECIK 3* LALELI, Htl BEKDASH 3* ili SLIČNI iste kategorije na Laleliju ili Aksaraju. Hoteli raspolažu restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom. Doručak je koninentalni. Tačna lokacija i ime hotela će biti saopštena najkasnije u roku od 3 dana od termina polaska.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Istanbulu na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),
 • razgledanja po programu putovanja,
 • usluge lokalnog vodiča prema programu putovanja,
 • usluge turističkog vodiča – pratioca,
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja – 857,00 rsd (odrasli 19-70 god.), 554,00 rsd (deca do 18 god.), 2.570,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €,
 • ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) i
 • putnikove individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

 • Obilazak lokaliteta (Antičkog hipodroma, Top Kapi, Plava Džamija, Aja Sofija) – 45 eur;
 • Palata Dolma Bahče (obilazak centralnog dela) – 30 eur,
 • Krstarenje Bosforom sa posetom Devojačkoj kuli (vožnja traje oko 1,5 h) i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji – 20 €;
 • Doček Nove Godine uz bogat muzički i scenski program u restoranu Gar Muzikol – 85 €;
 • Tursko veče (repriza dočeka) – 35 eur.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik želi rezervaciju određenog sedišta može je izvršiti prilikom rezervacije aranžmana, uz doplatu:

 • za  II ili III red 15 € po osobi ,
 • za  IV ili V red 12 € po osobi.