OHRID
MAKEDONSKI BISER

“Ko ga jednom poseti, uvek mu se vraća”
Termini:

11.02.-14.02.2022.godine
03.03.-07.03.2022. godine

Ohrid je grad – spomenik grandioznih arheoloških otkrića, ranohrišćanskih bazilika i mnogobrojnih pravoslavnih crkava (prema legendi više od 360 crkava). Zajedno sa Ohridskim jezerom uvršćen je u kulturnu baštinu UNESCO-a. Od mnogobrojnih kulturno istorijskih spomenika izdvajaju se: crkva Svete Sofije iz XI veka koja je najznačajniji srednjovekovni spomenik u Makedoniji, crkva Svetog Klimenta iz XIII veka u kojoj počivaju mošti Svetog Klimenta i manastir Sveti Naum iz X veka. Ohrid je nadaleko poznat i po svojoj gradskoj arhitekturi iz XIX veka .

11.02.-14.02.2022.godine
03.03.-07.03.2022. godine

Polazak iz: Čačka, Kraljeva, Vr. Banje, Trstenika, Kruševca, Niša i Leskovca

CENA ARANŽMANA: 75 €

2 noćenja- HOTEL SILEX 4*

CENA ARANŽMANA: 69 € za polazak iz NISA i LESKOVCA

Polazak iz Kraljeva oko 23h. Putovanje preko Niša, Leskovca

i Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih formalnosti. Noćna vožnja.

2. Dan -OHRID

Dolazak u Ohrid u jutarnjim satima. Pauza za kafu u centru grada, a zatim obilazak sa vodičem starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima ( crkva Sv.Sofije iz XI veka, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrĎava, Sv. Jovan Kaneo, amfiteatar… ). Nakon obilaska Ohrida, smeštaj u hotel “PRESTOL” 3* koji se nalazi uz samo Ohridsko jezero. Slobodno vreme . Noćenje.

3. Dan – OHRID – TIRANA – OHRID

Doručak. Odlazak na fakultativni izlet (u 07.30h). Vožnja prema Tirani sa kratkim zadržavanjem radi odmora. Obilazak Tirane: Saborna crkva, Katolička katedrala, Etem begova džamija, Nacionalno-istorijski muzej, Skenderbegov trg… Povratak u hotel oko 21h. Slobodno vreme. Noćenje.

4.Dan -OHRID – MUZEJ NA VODI – MANASTIR SVETI NAUM – BILJANINI IZVORI – KRALJEVO

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet, Muzej na vodi i manastir Sv. Nauma. Muzej na vodi je deo rekonstruisanog praistorijskog naselja, sojenice pretvorene u lep i unikatan muzej na vodi koji prikazuju način života žitelja ovog naselja 1200. godine pre naše ere. Obilazak manastira Svetog Nauma koji je izgraĎen na steni iznad jezera, odakle se pruža nezaboravni pogled na Ohridsko jezero, okolne planine i izvor i crkva Svete Petke. Uživanje u raskošnoj lepoti paunova kojih ima puno u kumpensi Svetog Nauma. Poslušati i pomoliti se nad grobom Svetog Nauma i čuti “otkucaje srca”. Po povratku u Ohrid, slobodno vreme ili fakultativni odlazak na Biljanine izvore. Oko 17časova povratak za Srbiju.

5 .Dan – KRALJEVO

Dolazak u Kraljevo u ranim jutarnjim časovma.( oko 01h) .Kraj puta.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA

– prevoz autobusom turističke klase (klima, AUDIO oprema)
– smeštaj u hotelu „SILEX 4*(po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/3 sobama na bazi dva noćenja sa doručkom,
– panoramsko razgledanje Ohrida u pratnji vodiča
– usluge turističkog vodiča/pratioca tokom putovanja
– troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

– putno zdravstveno osiguranje
– individualne troškove
– fakultativne izlete

NAČIN PLAĆANJA

– 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja;
– 30% prilikom rezervacije, ostatak čekovima do 15.06. 2022. godine (čekovi se deponuju u agenciji prilikom rezervacije – svi čekovi datumirani svakog 15-og u mesecu);

FAKULTATIVNI IZLETI

-Odlazak do svetog Nauma i poseta muzeju na vodi 10 € (minimum 25 osoba)
– Obilazak Tirane 17 € (minimum 25 osoba)
– Biljanini izvori 5 € (minimum 25 osoba)
PAKET FAKULTATIVNIH IZLETA 30 €

OPIS SMEŠTAJA :

HOTEL „SILEKS“ ★★★★
Hotel Sileks se nalazi na samoj obali Ohridkog jezera, u okviru odmarališta Sveti Stefan. On poseduje privatnu plažu, veliki bazen i nudi besplatan bežični internet i besplatan privatni parking. Sve sobe hotela Sileks imaju balkon i flat-screen TV s kablovskim kanalima. U restoranu i baru se služe makedonski specijaliteti, internacionalna kuhinja i veliki izbor pića. Na peščanoj plaži hotela Sileks očekuju vas restoran, igralište, suncobrani i ležaljke. U okviru objekta su vam na raspolaganju tereni za tenis, košarku i fudbal. TakoĎe možete uzeti učešća i u raznovrsnim programima aktivnosti, uživati u koncertima i izvoĎenjima ili se počastiti masažom. Centar Ohrida je udaljen 4 km, a ohridski aerodrom 10 km.

*U sluĉaju zatvaranja granica ili uvoĊenja obaveznog PCR testa, novac uplaćen za aranţman se vraća u celosti.
*Ne čeka se na granici obrada papira za povraćaj PDV-a.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.
* Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa.
*Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta za prva tri reda važi doplata 10 €
*Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
*U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
* DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE : Važeća lična karta ili važeći biometrijski pasoš najmanje 3 meseca posle putovanja , za maloletnu decu obavezan je pasoš i overena saglasnost roditelja koji ne putuje.


Cenovnik br.1, od 01.03.2021.god
*Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja A15 OTP 14/2021 od 24.02.2021. Organizator poseduje garanciju putovanja u visini od 100.000 eura, za Licencu A15, kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeĎuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeĎuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su odreĎene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 50-805-0162249.6 od 02.02.2021.godine . GARANT: HALKBANK a.d. Beograd, Milutina Milankovića 9e, RS-11070 Novi Beograd MB: 07601093, PIB: 100895809 PRIMALAC GARANCIJE: ASOCIJACIJA NEZAVISNIH TURISTIČKIH AGENCIJA SRBIJE (ANTAS), Beograd, Balkanska 28, RS-11000 Beograd, MB: 28024908, PIB:106798569Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima putovanja.)