Hotel Orea Eleni

 

 Na oko 120m od plaze nalazi se Hotel Orea Eleni u Paraliji,  u neposrednoj blizini crkve.
OPIS SMEŠTAJA: Hotel raspolaze standardno opremljenim  1/2 i 1/3 sobama. Sve sobe  imaju kupatilo, fen za kosu, terasu, frižider, TV i A/C (klima uz doplatu-na licu mesta 5€ dnevno). Usluga u Hotelu Orea Eleni je na bazi polupansiona-dorucak-vecera.  Hotel ima lift, letnju baštu i  bazen. Na recepciji  možete iznajmiti suncobrane, sef ili rentirati automobil.

 

 

Legenda:
HB – polupansion (doručak/večera),
Način usluživanja: doručak-švedski sto ,večera-klasično usluživanje.
Cene su iskazane za  boravak od 10 noćenja, manji broj noćenja na upit.

 

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan : Okupljanje putnika na utvrđenom mestu 30 minuta pre predviđenog vremena polaska autobusa.(Tačno mesto i vreme polaska biće potvrđeno 10 dana pre termina putovanja). Putovanje prema Grčkoj preko Makedonije sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja
2.dan : Dolazak u Paraliu u prepodnevnim satima. Smeštaj u izabrani objekat (ulaz u studia/apartmane najranije od 14:00h). Noćenje.
3.-11.dan : Boravak u izabranom  studiu/apartmanu. Slobodno vreme za odmor. Noćenje
12.dan : Napuštanje studia/apartmana u 09:00 časova. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije).  
13.dan : Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj usluge.

 

CENA  PAKET ARANŽMANA OBUHVATA:
•    smeštaj na bazi 10 noćenja sa uslugom polupansiona u u dvokrevetnim, trokrevetnim sobama.
•    usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera tokom boravka
•    troškove organizacije i vođstva puta

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
•    prevoz
•    međunarodno putno zdravstveno osiguranje, prema cenovniku osiguravajuće kompanije “AMS OSIGURANJE”
(plaća se u agenciji, a osigurana suma je 30.000€)
•    Individualne i ostale troškove putnika, kao i sve ostale usluge koje koristi putnik, a nisu pomenute programom putovanja, a naprave se u toku puta i u toku boravka u  vili.
•    prevoz autobusom na relaciji Beograd-Paralia-Beograd

 

POPUSTI I DOPLATE:
•    dete od 0-6 besplatno na zajedničkom ležaju
•    dete od 6-10 popust 50% na zajedničkom ležaju
•    ne postoji mogućnost dupliranja popusta.
•    doplata za jednokrevetnu sobu – 70% od cene paket aranžmana
•    treća odrasla osoba popust 10%

 

DOPLATA ZA AUTOBUSKI PREVOZ:
•    odrasli: 59 eura povratna karta.
•    deca do 10 godina 49 eura povratna karta

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Intesa Banke na dan uplate
UPLATA U CELOSTI:  uplata kompletne cene aranžmana prilikom rezervacije. Agencija će prilikom uplate u celosti odobravati popust koji će za svaki konkretan period biti naknadno obavljen.
UPLATA DO POLASKA: 40% akontacija prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama svakog 15. u mesecu, tako da ceo iznos bude uplaćen minimum 14 dana pre početka korišćenja aranžmana.
ODLOŽENO PLAĆANJE: 40% akontacija prilikom rezervacije,  ostatak u jednakim mesečnim ratama  do 15.12.2017. – bez uvećavanja, čekovima građana koji se deponuju odmah prilikom potpisivanja ugovora o putovanju,  uz upisivanje dospeća rata na 05,15. ili 25. u mesecu.
PLATNE KARTICE :  Visa, Master, Maestro, American Express, Dina
ADMINISTRATIVNA  ZABRANA: 40 % akontacije prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama, putem overene administrativne zabrane (formular korisniku izdaje organizator putovanja) sa dospećem do 15.12.2017.godine, bez uvećavanja.

 

AUTOBUSKI PREVOZ:
Datumi polazaka iz Srbije prema Grčkoj  u letnjoj sezoni 2017 su naznačeni u tabeli .
Povratak  za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu, za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije.  
(Satnica povratka autobusa iz mesta letovanja je promenljiva, a u skladu sa zakonskim odmorom vozača od 9 sati).
Putnici su obavezni da dva dana pred početak putovanja pozovu agenciju kako bi dobili obaveštenje o tačnom vremenu  polaska autobusa, imenu pratioca grupe i njegovom broju telefona.
 Sva sedišta su numerisana i agencija pravi raspored sedenja. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu dodeli agencija.Sva deca moraju imati svoje sedište. Moguća priključenja i izlasci putnika su isključivo na datim stanicama u programu putovanja. Agencija određuje mesta za pauze i njihovu dužinu.
Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci autoputa zbog ulaska i izlaska putnika.

 

SOPSTVENI PREVOZ:
Putnik koji je kao vrstu prevoza odabrao sopstveni prevoz, dužan je da minimum dan pre polaska na put kontaktira agenciju zbog dobijanja vouchera za smeštaj u odabrani objekat. Putnici koji putuju sopstvenim prevozom dobiće i broj telefona osobe zadužene za kontakt na destinaciji – radi lakšeg pronalaženja objekta ili ukoliko bude potrebna pomoć. Putnici na sopstvenom prevozu dužni su da se raspitaju o pravilima i Zakonima vezanim za prelazak vozila preko granice, pomoći na putu i dr. kod nadležnih organa (AMSS, Mup R Srbije, Konzularno odeljenje R Grčke).

 

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA
Putnik je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Organizator je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
NAPOMENE:
Za realizaciju putovanja neophodan je minimum od 45 prijavljenih putnika po smeni.
•Fotografije objekta, zbog raznovrsnosti struktura su izabrane nasumično i ne znače indentični izgled svake stambene jedinice, kupatila ili kuhinje.
•Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera  za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperature tople vode u odnosu na uobičajenu kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima u toku dana.
• Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti datum rodjenja deteta koji se najavljuje u smeštaju. Vlasnik hotela zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
• Čistoću i higijenu, tokom boravka održavaju sami korisnici. Prilikom napuštanja apartmana korisnici su dužni da izbace smeće iz apartmana.
• Posteljina, kuhinjski inventar su sastavni deo  smeštajne jedinice  dok peškire, sapun, toilet papir i druga sredstva za higijenu obezbeđuju sami korisnici.
•U slučaju zakrčenja ulica (nemogućnosti prolaska) u mestima u kojima se smeštajne jedinice nalaze autobus će ostaviti putnike najbliže moguće smeštajnom objektu.
• Predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajne jedinice.
• Putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u vili.
• Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
• Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike, viša sila i slično).
•Za sve stranke koje koriste sopstveni prevoz, kao i za stranke koje koriste agencijski prevoz, bez obzira kako i kada su uplatili kompletan aranžman, voucher,  odnosno dokument o pravu da krenu na ugovoreno putovanje, biće izdat sedam dana pre datuma početka korišćenja aranžmana.
•First i Last minute ponude-Organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minut ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama iz cenovnika u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo na nadoknadu za  razliku u ceni.
• Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja – aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
• u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, Web sajtovima i slično, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu  putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
• agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odredjenih reklamnih akcija i specijalnih programa;
• U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 45) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, izlete, ili drugo).