Vila VERGINA

Vila Vergina je jako lepa vila koja se nalazi na 100m od glavnog trga i oko 50m od plaze u Haniotiju. Raspolaže sa dvokrevetnim i trokrevetnim studijima, četvorokrevetnim apartmanima i višekrevetnim mezonetama. Ima tuš u dvorištu vile, koje je ograđeno. Studiji su prostrani, sadrže kupatilo sa TWC-om, terasu, TV, klima uređaj i kuhinju opremljenu sa osnovnim priborom za spremanje i konzumiranje hrane za onoliko osoba koliko je predviđeno da boravi u studiju/apartmanu. Apartmani se sastoje od spavaće sobe sa dva ležaja i druge prostorije u kojoj se nalaze dva ležaja i kuhinjski deo. Ostalo je isto kao u studijima. Mezonete su u dva nivoa; u donjem nivou se nalaze tri ležaja, kuhinjski deo i kupatilo, dok se na gornjem nivou nalaze još ležaja. Takođe ima i sve kao u studijima i apartmanima.
U donjem nivou mezoneta postoji mogućnost dodavanja pomoćnog ležaja. Od vile do plaže vodi uređena pešačka staza. Korišćenje klima uređaja je uračunato u cenu najma studija.

CENOVNIK ZA2016

VERGINA

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši isključivo u dinarima, po prodajnom kursu za efektivu NLB banke, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja Ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja, preostalih 70% plaća se najkasnije 10 dana pre polaska na putovanje ili na rate. Plaćanje može biti:

* Avansno: a) gotovinom,

b) čekovima građana,

c) uplatom na račun.

* Uplatom na rate bez kamate – akontacija 30%, ostatak čekovima građana ili putem administrativne zabrane.

* Za uplate u celosti prilikom sklapanja Ugovora o putovanju odobravamo 15 % popusta, do 31.12.2015, a za smene sa * odnosno paket aranžmane, odobravamo 5% popusta, sem za prvu i poslednju smenu

PREVOZ SARTI

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije Republike Grčke.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Organizator putovanja ne može da utiče na raspoloživost smeštajnih jedinica, jer to isključivo zavisi od momenta rezervacije i broja prijavljenih putnika.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, klima uređaj…).

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za vreme pauze tokom putovanja zavisi od objektivnih okolnosti
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, štrajkova…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije kojoj pripada i Republika Grčka, na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije