SKOPLJE  8. MART

05.03. – 06.03.2016

Skoplje spada u red najstarijih varoši . Vizantinci su ga zvali : Skupoi, Skopia, Skopion, Skopionolis. Naši su ga stari nazivali, prema spomenicima : Skone, Skopce, Skoplje, Skapal, Skopski grad. Kraljevi su ga i carevi naši kitili pridevima: slavnim, carskim i castnim gradom   a jedna pesma ovako ga titulira:

12_big

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan Niš-Vlasotince-Skoplje – Polazak iz Niša u ranim jutarnjim satima sa parkinga kod Tempa. Vožnja preko Leskovca,Vlasotinca,Vranja prema Skoplju sa kraćim usputnim pauzama  radi odmora i  carinskih formalnosti.

Dolazak u Skoplje u prepodnevnim satima. Panoramski razgled grada: Skopska tvrdjava-kale,crkva Sv.Spasa, Mustafapašina džamija. Stari deo grada (Kuršumli An,Kapan An,Suli An,Trg Makedonija, Bezisten, Ćifte Amam i Dautpašin Amam), muzej holokausta, muzej revolucionarne borbe, arheološki muzej, fontana sa spomenikom , ulica Makedonija, spomen dom Majke Tereze, stara železnička stanica-muzej grada Skoplja, zgrada parlamenta, spomenik palih heroja, porta Makedonija…Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče odlazak na svečanu večeru u nacionalni restoran druženje uz muziku do kasnih sati. Povratak u hotel. Noćenje.

2. dan Skoplje–Vlasotince-NišDoručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U popodnevnim satima polazak za Srbiju. Vožnja auto putem Skoplje –Niš  sa kraćim usputnim pauzama. Dolazak u Niš u večernjim  satima.

 

Cena aranžmana po osobi : 65€

 

Cena aranžmana uključuje: 

Prevoz autobusom visoke turističke klase,

– Jedno noćenje u hotelu 3* na bazi noćenja sa doručkom,

– svečanu večeru sa  muzikom u restoranu

– Usluge pratioca grupe, troškove organizacije programa.

Cena  aranžmana ne uključuje :

– međunarodno zdravstveno osiguranje,

-individualne troškove i troškove koji nisu pomenuti u aranžmanu.

Doplate: za 1/1 sobu 50% od cene aranžmana

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.

– 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.

– 30% prilikom rezervacije, ostatak čekovima ili putem administrativne na tri rate bez kamate.

 

NAPOMENA: Za putovanje u Republiku Makedoniju potrebna je nova lična karta ili biometrijski pasoš s tim što  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Prevoz prtljaga (2 komada) je besplatan, a putnik je dužan da brine o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo. U autobusu je zabranjeno pušenje i konzumiranje alkohola, opojnih sredstava. Agencija pravi raspored sedenja u autobusu i putnici ga se moraju pridržavati. Agencija određuje mesto i dužinu pauze. Uplatom prevoza putnik prihvata sve navode. Minimalni broj putnika za realizaciju aranžmana je 45. U slučaju odustajanja putnika od putovanja postupa se po Opštim uslovima putovanja. Agencija ne garantuje slobodna mesta na fakultativnim izletima ukoliko nisu rezervisana Ukoliko  putnik u dogovoreno vreme ne dođe na  mesto polaska za izlet smatra se da je od istog odustao tako da se uplaćeni iznos ne vraća. Agencija ne snosi odgovornost za drugačije usmene informacije o programu putovanja. Smatra se da se putnik upoznao i saglasio sa Opštim uslovima putovanja potpisivanjem ugovora o putovanju.