Krakov se nalazi nad rekom Vislom. U prošlosti Krakov je bio prestonica Poljske. Krakov je administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski I turistički centar regije. Grad predstavlja saobraćajni čvor, u njemu se ukrštaju važni međunarodni I regionalni putevi kao i železničke pruge. Krakov je jedan od najvažnijih kulturnih centara Poljske, mnogi ga smatraju za kulturnu kulturnu prestonicu države. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. U Krakovu se nalazi 28 muzeja sa Narodnim muzejom na čelu, u kome se nalaze brojne kolekcije poljskog i svetskog slikarstva. Sem toga u Krakovu je i sedište Krakovske Filharmonije.

1. dan: (30.12.2017.) Niš/Beograd Polazak grupe iz Niša/Beograda sa dogovorenog mesta (parking Tempa Niš; parking Blok 42 Beograd) u popodnevnim satima (proveriti dan pre polaska tačno vreme i mesto). Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa zadržavanjima radi osveženja i na graničnim prelazima.

2. dan: (31.12.2017.) Krakov – RUDNIK SOLI VELIČKA – Krakov Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Fakultativna poseta rudniku soli Velička. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska odlazak grupe u hotel. Smeštaj. Vreme predviđeno za odmor I pripreme za doček. Organizovani odlazak na trg na DOČEK NOVE 2018.GODINE. Noćenje.

3. dan: (01.01.2018.) Krakov Doručak. Nakon doručka polazak u razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimirec. Slobodno vreme za šetnju. Povratak grupe u hotel. Noćni odlazak do grada ili nekog kluba po želji putnika. Kasni povratak u hotel. Noćenje.

4. dan: (02.01.2018.) Krakov – Aušvic – Krakov

Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet do Aušvica. Odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Nakon obilaska povratak do hotela, pakovanje stvari i odlazak do tržnog centra Bonarka. Slobodno vreme za shoping do 17h. Nakon toga polazak grupe za Srbiju. Vožnja preko Slovačke i Mađarske uz usputna zadržavanja radi pauza i carinskih formalnosti.

5. dan: (03.01.2018.) Beograd/Niš Dolazak u Niš u jutarnjim/prepodnevnim časovima

First minute cena aranžmana po osobi: 109 € (first minute cena važi za uplate do 15.11.2017.)

NAPOMENA: Cena je za polazak iz Beograda. Za polaske južno od Beograda do Niša cena se uvećava za 10€. _______________________________________________________________________________U cenu aranžmana je uračunato:

 •  prevoz autobusima visoke turističke klase (klima audio i video oprema) na navedenoj relaciji, – smeštaj u hotelu “Easy Carcow*” 3* u Krakovu na bazi 2 noćenja sa doručkom u 1/2, 1/3 i 1/4 sobama sa kupatilom – – usluga stručnog turističkog vodiča, – razgledanje i obilaske prema programu, – organizacioni i ostali troškovi aranžmana

U cenu aranžmana nije uračunato: –

 • međunarodno zdrav. osiguranje (oko 1€ dnevno/po osobi)
 • Fakultativni obilasci i ulaznice za lokalitete: – Aušvic – 25€, – Rudnik soli Vielička – 30€ ,
 •  doček nove godine,
 •  individualni i fakultativni troškovi

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

 • Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika.
 • Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativnih izleta podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Doplate / Popusti:

 • – doplata za 1/1 sobu 80% od cene aranžmana 1/2 sobe,
 • – doplata za polaske južno od Beograda do Niša je 10€

Način plaćanja:

 • Plaćanje po prodajnom kursu poslovne banke – 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja
 •  Na rate, čekovima (deponuju se najkasnije 14 dana pre polaska) ili administrativnom zabranom na plate radnika uz 2% mesečnog uvećanja (30% prilikom rezervacije, 70% na rate najkasnije do 25.02.2018. godine.)

Opšte napomene:

– aranžman je rađen na bazi 55 putnika,

– krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska,

– organizator putovanja zadržava pravo izmene programa po danima,

– usled eventualno manjeg broja prijavljenih putnika Organizator može spojiti grupu sa drugim organizatorima ili prevoz vršiti mini busom / kombijem.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) – za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost.

Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije – potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja – organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u slučaju nedobijanja vize. – putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata.