BUDVA-Nova godina 2018

poseta Dubrovniku, Kotoru, manastiru Ostrog

6 dana/3 noćenja

Termin: 29.12.2017-03.01.2018.

Program putovanja:

1.dan (29.12.2017.) NIŠ-BUDVA

Polazak iz Niša u večernjim časovima sa dogovorenog mesta (raspitati se u agenciji o tačnom vremenu i mestu polaska dva dana pred put). Noćna vožnja sa pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan (30.12.2017.) BUDVA

Dolazak u Budvu u prepodnevnim časovima. Smeštaj u sobe. Obilazak Budve i upoznavanje sa gradom. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Napomena: Na trgu nastupa bend Bajaga i instruktori. Noćenje

3.dan (31.12.2017.) BUDVA-KOTOR-BUDVA

Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Kotora, grada smeštenog u jednom od nalepših zaliva sveta, grada trgovaca i čuvenih moreplovaca. Stari grad Kotor je najbolje sačuvana srednjevekovna urbana sredina tipična za gradove nastale u XII i XIV vijeku. Srednjevekovna arhitektura i mnogobrojni spomenici kulturnog nasleđa uvrstili su Kotor u UNESCO – ov spisak “Svetske prirodne i kulturne bastine”. Kroz čitav grad prostiru se građevine, isprepletane uličicama i trgovima. Na jednom od njih nalazi se i katedrala Sv. Tripuna spomenik romanskoj kulturi i jedan od prepoznatljivih simbola grada. Crkva Svetog Luke ( XIII vijek ), crkva Svete Ane (XII vijek) crkva Svete Marije (XIII vijek), crkva Gospe od zdravlja (XV vijek), Knezeva palata (XVII vijek), Napoleonovo pozoriste (XIX vijek) su samo deo bogate riznice Kotorske tradicije. Karnevali i fešte koje se organizuju svake godine, najlepšem gradu crnogorskog primorja, daju dodatnu čar. Jednostavno, Kotor se ne smete propustiti. Povratak u Budvu u popodnevnim časovima. Pripreme za individualni doček Nove godine na trgu uz bogati muzički program, u nekom od restorana, u nekoj od diskoteka… Napomena: Na trgu nastupaju bendovi Bjelo dugme (Goran Bregović, Tifa, Alen Islamović, Mladen Vojičić) i Queen real tribute bend. Noćenje

4.dan (01.01.2018.) BUDVA-DUBROVNIK-BUDVA

U jutarnjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Dubrovnika, jednog od najlepših gradova Jadrana koji se ubraja se u jedan od najznačajnijih kulturnih i turističkih centara u celoj Jugoistočnoj Evropi. Poznat je po svom starom gradskom jezgru sa brojnim kulturnim i sakralnim spomenicima. Obilazak grada sa vodičem. Slobodno vreme za šetnju ili rucak od nekom od mnogobrojnih ribljih restorana sa odličnom hranom i još boljim vinom. Povratak u Budvu u večernjim časovima. Slobodno vreme za pripremu za reprizu Nove godine. Napomena: Na trgu nastupa bend Dubioza kolektiv i bend Elemental. Noćenje

5.dan (02.01.2018) BUDVA-OSTROG-NIŠ

Napuštanje soba. Polazak ka manastiru Ostrog. Slobodno vreme za obilazak manastira. U popodnevnim časovima polazak za Niš.

6. dan (03.01.2018.) NIŠ

Dolazak u Niš u ranim jutarnjim časovima.(Kraj usluga)

First minute cena aranžmana 69€ po osobi (do 30.11.2017)

Redovna cena aranžmana 79€ po osobi

Umanjenje za sopstveni prevoz 10€ po osobi

Umanjenje za polazak iz drugih gradova:

 •  Novi Pazar- umanjenje 10€ po osobi

Cena aranžmana obuhvata:

 • Ø Prevoz turističkim autobusom na navedenim relacijama prema programu putovanja
 •  Smeštaj u vili Duletić u Budvi na bazi tri noćenja u 1/2, 1/3 i 1/4 sobama
 •  Boravišnu taksu za sve vreme boravka
 •  Posetu manastriru Ostrog
 •  Troškove organizacije i realzicaije programa putovanja
 •  Usluge licenciranog vodiča/pratioca grupe

Cena aranžmana ne obuhvata:

 •  Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje
 •  Individualne troškove
 •  Fakultativne izlete:

-Izlet do Kotora- 10€ po osobi

-Izlet do Dubrovnika- 25€ po osobi

Napomene u vezi fakultativnih izleta: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

Način plaćanja:

 •  FIRST MINUTE cena aranzmana podrazumeva uplatu celokupnog iznosa aranžmana pri rezervaciji
 • uplata avansa 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak duga najkasnije 10 dana do početka aranžmana
 •  uplata avansa 40% ostatak u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 •  uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu banca Intesa

*Započeti način plaćanja se ne može menjati

*U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

Opis vile:

 • Vila Duletić se nalazi na 70m udaljenosti od hotelskog kompleksa „Slovenska plaža”. Raspolaže 1/2, 1/3 i 1/4sobama. Sve sobe poseduju TWC, klima uređaj, TV, frižider. Svaka soba ima izlaz na terasu.

Opšte napomene:

· Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

· Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

· Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu

· Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja

· Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

· Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

· Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja.… ne rade

· Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

· Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

· Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ).

· Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon

· Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje

· Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

· U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.

· Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak

· Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

· Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

· Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

· Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost

· Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!

· Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku

· Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste

· Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne

· Organizator ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partneraž

· Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta

· Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik

· Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)

· VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

· Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

· Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

· U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put

· Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni

KALKULACIJA JE RADJENA NA 60 PLATEŽNIH PUTNIKA ,MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BR.PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. AGENCIJA JUSTTRAVEL DOO NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI NA PUTU.TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIĆA NA KONKRETNOM PUTOVANJU